Tagged: موفقیت در زندگی


موفقیت در زندگی | کلید و راه های موفقیت در زندگی

کلیدهای موفقیت در زندگی خوشبختانه کلیدهای اصلی برای رسیدن به موفقیت برای همه افراد یکسان است. شما با رعایت نکاتی که در زیر به عنوان کلیدهای موفقیت در نظر گرفته شده است می توانید از درستی مسیر خود اطمینان حاصل…

Read More…


جملات امید دهنده به زندگی

جملات امید دهنده به زندگی

جملات امید دهنده چگونه در زندگی ما اثر می گذارند؟ روان شناسان درمان شناختی رفتاری، معتقدند که افکار انسان تعیین کنندۀ احساسات و رفتارهای او در برابر تمامی رویدادها و موقعیت های زندگی است. به این ترتیب زمانی که برداشت شما…

Read More…امید به زندگی | راه های تقویت امید در زندگی

اهمیت امید به زندگی زندگی دشواری های خود را دارد و در مسیر زندگی موانع بسیار زیادی بر سر راه انسان قرار می گیرد. داشتن هدف در زندگی تنها عامل موفقیت انسان نیست. تصور کنید یک ماشین دارید ولی اگر آن را…

Read More…


شانس در زندگی | ۴ قانون کلیدی برای خوش شانسی

شانس در زندگی | قانون احتمالات این که بعضی ها شانس می آورند و بعضی ها نمی آورند در واقع ناشی از قانون احتمالات است. قانون احتمالات به معنی ریسک به وقوع پیوستن یک واقعه است. طبق قانون احتمالات بین…

Read More…


ویژگی‌های شخصیتی افراد ناموفق | موانع موفقیت

ویژگی‌های شخصیتی افراد ناموفق | تیپ‌های شخصیتی که هرگز موفق نمی‌شوند برخی از ویژگی‌های شخصیتی وجود دارند که همواره مانع پیشرفت شما در هر زمینه‌ای می‌شوند. برای رسیدن به موفقیت باید ویژگی‌های زیر را در خود کم کنید ویژگی‌های مثبت…

Read More…


کتاب روانشناسی موفقیت | معرفی بهترین کتاب‌های روانشناسی موفقیت

  روانشناسی موفقیت اغلب مردم تصور می‌کنند برای موفقیت تنها باید کار و تلاش کرد. روانشناسی موفقیت یک نگاهی کلی‌تر به این موضوع می‌کند. در روانشناسی موفقیت تلاش سخت تنها یک طرف معادله است و طرف دیگر موفقیت که اغلب…

Read More…