Tagged: عادات افراد موفق

مبانی موفقیت | قبل حرکت موفقیت را بشناسید

مبانی موفقیت | قبل حرکت موفقیت را بشناسید

قوانین و مبانی لازم برای موفقیت در کتاب مشهور جک کنفیلد که در مورد مبانی موفقیت منتشر شده است، او مبانی موفقیت را در 6 بخش توضیح می دهد. عادات افراد موفق با به کارگیری اصول موفقیت و مبانی آن شکل گرفته است، دارای اشتراکاتی است که با…

Read More…


شانس در زندگی | ۴ قانون کلیدی برای خوش شانسی

شانس در زندگی | قانون احتمالات این که بعضی ها شانس می آورند و بعضی ها نمی آورند در واقع ناشی از قانون احتمالات است. قانون احتمالات به معنی ریسک به وقوع پیوستن یک واقعه است. طبق قانون احتمالات بین…

Read More…