Category: دسته‌بندی نشده


آموزش مهارت کنترل خشم به کودکان

آموزش مهارت کنترل خشم به کودکان

آموزش مهارت کنترل خشم به کودکان   در هنگام عصبانیت، معمولاً فرد نمی­تواند تصمیم درست و مناسبی بگیرد و بیشتر تصمیمات در این لحظه، غیرمنطقی و نامناسب هستند. نفس­های عمیق کشیدن (در صورت امکان در حالت درازکش یا نشسته) و…

Read More…


مقابله با هیجان های منفی در زندگی

مقابله با هیجان های منفی یکی از مهارت های زندگی، مقابله و برخورد موثر با هیجان ها می باشد. همه ما در طول روزها و هفته ها احساسات مختلفی رو تجربه می کنیم. گاهی خوشحالیم، گاهی ناراحت، مواقعی عصبانی هستیم، گاهی…

Read More…


نکاتی در مورد مهارت های زندگی

نکاتی که شما را در مهارت های زندگی موفق می کند

نکاتی که شما را در مهارت های زندگی موفق می کند   شاید مهم‌ترین اتفاق زندگی هر فرد ازدواج او باشد. زمانی که یک زندگی مشترک شروع می‌شود، زن و شوهر در موقعیت خاصی قرار می‌گیرند که قبلاً آن را…

Read More…