Category: دسته‌بندی نشدهپرورش مهارت های ارتباطی کودکان و تقویت فن بیان

پرورش مهارت های ارتباطی کودکان و تقویت فن بیان

اهمیت پرورش مهارت های ارتباطی کودکان انسان موجودی اجتماعی است و همواره در تعامل با دیگران قرار دارد. برقراری ارتباط خوب با دیگران مستلزم تقویت مهارت های ارتباطی و فن بیان است. از آن جایی که کودکان تشنه یادگیری هستند…

Read More…


تفکر خلاق | فوائد و راه های به دست آوردن تفکر خلاق

فوائد داشتن تفکر خلاق داشتن مهارت تفکر خلاق در طول زندگی به غنای زندگی افراد کمک می کند. چرا که با استفاده از خلاقیت می توان چالش و هیجان بیشتری را به زندگی وارد کرد. افراد خلاق به میزان بیشتری آرزوهای خود…

Read More…


مبانی موفقیت | قبل حرکت موفقیت را بشناسید

مبانی موفقیت | قبل حرکت موفقیت را بشناسید

قوانین و مبانی لازم برای موفقیت در کتاب مشهور جک کنفیلد که در مورد مبانی موفقیت منتشر شده است، او مبانی موفقیت را در 6 بخش توضیح می دهد. عادات افراد موفق با به کارگیری اصول موفقیت و مبانی آن شکل گرفته است، دارای اشتراکاتی است که با…

Read More…


موفقیت در زندگی | کلید و راه های موفقیت در زندگی

کلیدهای موفقیت در زندگی خوشبختانه کلیدهای اصلی برای رسیدن به موفقیت برای همه افراد یکسان است. شما با رعایت نکاتی که در زیر به عنوان کلیدهای موفقیت در نظر گرفته شده است می توانید از درستی مسیر خود اطمینان حاصل…

Read More…


جملات امید دهنده به زندگی

جملات امید دهنده به زندگی

جملات امید دهنده چگونه در زندگی ما اثر می گذارند؟ روان شناسان درمان شناختی رفتاری، معتقدند که افکار انسان تعیین کنندۀ احساسات و رفتارهای او در برابر تمامی رویدادها و موقعیت های زندگی است. به این ترتیب زمانی که برداشت شما…

Read More…امید به زندگی | راه های تقویت امید در زندگی

اهمیت امید به زندگی زندگی دشواری های خود را دارد و در مسیر زندگی موانع بسیار زیادی بر سر راه انسان قرار می گیرد. داشتن هدف در زندگی تنها عامل موفقیت انسان نیست. تصور کنید یک ماشین دارید ولی اگر آن را…

Read More…


شانس در زندگی | ۴ قانون کلیدی برای خوش شانسی

شانس در زندگی | قانون احتمالات این که بعضی ها شانس می آورند و بعضی ها نمی آورند در واقع ناشی از قانون احتمالات است. قانون احتمالات به معنی ریسک به وقوع پیوستن یک واقعه است. طبق قانون احتمالات بین…

Read More…